تاریخچه انجمن

دستورالعمل اجرایي تاسيس “مراکز مشاوره، اطلاع­ رسانی و خدمات كارآفريني“ در چهل و سومين نشست شوراي عالي اشتغال در تاریخ ۹۰/۴/۱۹ به تصويب رسيد و از سوي مقام عالي وزارت، جهت اجرايي شدن به استان­ ها ابلاغ گرديد. هدف ازایجاد مراکز مذکور به شرح ذیل است:

  • توسعه فعاليت هاي کارآفرينانه با توجه به مزيت ها و ظرفيت هاي اقتصادي کشور
  • افزايش سهم فعاليت هاي کارآفرينانه در توليد ناخالص داخلي سرانه
  • ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت­های کارآفرینانه و تولید
  • ارائه مشاوره هاي تخصصي مبتني بر دانش كاربردي و نوآوري به صاحبان ايده، کارآفرینان و متقاضيان ايجاد بنگاه­هاي اقتصادي

درباره انجمن

انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی استان اصفهان در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردید .این انجمن، تنها نهاد صنفی تخصصی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان اصفهان است. انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی اصفهان، تشكلی غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است و متشکل از
” مراکز مشاوره کارآفرینی”
“شتاب دهنده ها”
“کافه های کارآفرینی”
و “فضاهای کار اشتراکی”
در سطح استان اصفهان می باشد. این مراکز، همگام باهم اهداف مشترکی را دنبال می کنند و به نحوی شایسته و یکپارچه نسبت به تکمیل و ارائه خدمات مورد نیاز برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی استان تلاش می‌کنند . انجمن از یک سو منافع مشتریان مراکز و ارائه خدمات موثر به آنها را در سرلوحه رسالت خود قرار داده است و از سوی دیگر تامین منافع جمعی اعضای خود را مد نظر دارد.
آگهی تاسیس انجمن